XE TẢI HYUNDAI 8 TẤN MIGHTY EX8 GT THÙNG KÍN

775.000.000 765.000.000